សុន្ទរកថារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
ឯកឧត្តម អភិសន្តិបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ
MINISTER's WELCOME NOTE

Dear Readers,

The world of ours presently goes through the era of information technology that becomes the force of the globalization to move the economic development, international relation, information and civilization exchanges, and to combat transnational crime in order to ensure the world security. This political trend, despite of the diversity of policies, is able to unite States after the end of the cold war to closely cooperate in advancing world orders to strengthen regional security, to safeguard world peace and to propel the world development.

With the aforementioned political shift, the movements of terrorist and religious extremists have recently revealed in a number of states in the region and in other corner of the world. They had taken the advantage of the circumstances to utilize the information technology to propagate their doctrine, and crime and terrorism teachings to undermine the world stability, the national and social security, and the amity among the States. Subsequently, a majority of States embark on various strategic measures to tackle those crime and terrorist activities.

The hostile trend through the world commits all States to solidify their cooperation in all fronts particularly the agencies that have the responsibility and the accountability to implement the rules of law, the economic and financial scheme, military and diplomatic plans of action, aiming for the prevention and suppression of the trans-continental crimes.

The Kingdom of Cambodia is the ASEAN Member State and the signatory of the UN Convention on Transnational Organized Crimes. It actively partakes with the international community in defending the stability and peace of the region and the world over.

The Interior Ministry of the Royal Government of Cambodia has the responsibility and the accountability to maintain the security and public order, and to administer the provincial administrations. It had established a website since 27 February 2003 intended to enlighten the public on the platform of the Royal Government of Cambodia and the relevant activities of the Ministry of Interior.

The website would facilitate the readers in acquiring better knowledge on legal procedures, research and the actuality of situation in Cambodia. Furthermore, the website could enlarge a clearer picture on the activities of leaders of the Ministry of Interior, of the Cambodian National Police, and of other law enforcement agencies. It also highlights the strategic framework on decentralization and de-concentration reform, the comprehensive and in-depth governance reform process of the sub-national administrations of the Royal Government, and their goals that are to:

 • bring local administrations closer and better serve the public
 • create a culture of local participatory democracy, accountable to the citizens
 • Improve public services and infrastructure
 • Bring about social and economic development and
 • Contribute to poverty reduction.


 • We are assertive that Dear Readers will find the website’s usefulness in providing the variety of information on Cambodia’s evolution in the framework of the national and international collaboration on all fields particularly for peaceful cause such as the maintenance of stability, prosperity and progress of our world.

  To conclude, I wish Dear Readers the best of health and prosperity.

  ក្រសួងមហាផ្ទៃ
  អាស័យដ្ឋាន: #275 ​ផ្លូវព្រះនរោត្តម, ក្រុងភ្នំពេញ លេខទូរស័ព្ទ: 023 721 905 023 726 052 023 721 190 អុីម៉ែល: info@interior.gov.kh
  MINISTRY OF INTERIOR

  ក្រសួងមហាផ្ទៃមានសមត្ថកិច្ច ដឹកនាំគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដែនដី គ្រប់ថ្នាក់ លើវិស័យ រដ្ឋបាលដឹកនាំគ្រប់គ្រង នគរបាលជាតិ ការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងការពារសុវត្ថិភាព ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

  ទាញយកកម្មវិធី ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ទៅ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទអ្នក
  App Store Play Store
  023721905 023726052 023721190
  #275 ផ្លូវព្រះនរោត្តម, ក្រុងភ្នំពេញ
  ឆ្នាំ២០១៧ © រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ ក្រសួងមហាផ្ទៃ