ថ្នាក់ដឹកនាំ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
ឯកឧត្តម អភិសន្តិបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម សន្តិបណ្ឌិត ម៉ៅ ច័ន្ទតារា រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ
ឯកឧត្តម សន្តិបណ្ឌិត អ៊ុក គឹមលេខ រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ប៉ាវ ហមផាន រដ្ឋលេខាធិការ
លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម សន្តិបណ្ឌិត ចាន់ អ៊ាន រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម សន្តិបណ្ឌិត ខៀវ សុភ័គ រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម សន្តិបណ្ឌិត សុខ ផល រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម កៅ ខុនដារ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ប៊ុន ហុន រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ឌី សុកផាន រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម មៀច សុផាន់ណា រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម អង មង្គល រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម សំរិទ្ធ ឌី រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ហ៊ូ សាគុណ រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម យុន ឈុន្នី រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម កុល វីរក្ស រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម នៅ លក្ខណា រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ស៊ាង ប៊ុនលាង រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម អ៊ុត សំអន រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម អ៊ុង សាមី រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម មួន សារ៉ន រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម អ៊ុំ ម៉ារ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ជាវ តាយ រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ផាន់ ចាន់ធុល រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម រស់ វរុណ រដ្ឋលេខាធិការ
លោកជំទាវ មឿង ស៊ាងសេង រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម សួស អង្គារ៍ រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ឌឿន សុវណ្ណ រដ្ឋលេខាធិការ
លោកជំទាវ អុង សុភាវី រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម រាជ សុភទ្ទ រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ប្រាក់ សំអឿន រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ជា សុគន្ធា រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម សរ សិទិ្ធ រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ទូច ណារ៉ុថ រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម កង សុខន រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម សន្តិបណ្ឌិត គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ឆែម សាវុធ រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ហ៉ឹម យ៉ាន រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ដាំ វុទ្ធី រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ប៉ោ ភក្តិ រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ខៀវ ភារិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ចាន់ សុធា រដ្ឋលេខាធិការ
អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ប៉ោ វណ្ណាត អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម អ៊ូ វណ្ណា អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ទួន ស៊ីផាន់ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម សន្តិបណ្ឌិត ហេង ហាក់ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម សន្តិបណ្ឌិត លួ រ៉ាមីន អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ផុន ប៊ុនថាល់ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ឡុង ផល អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម សុខ មុនី អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម សួន ឈាងលី អនុរដ្ឋលេខាធិការ
លោកជំទាវ ជួញ សុឆៃ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ពឹម សំណាង អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម សោម ច័ន្ទឌីណា អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ប៉ូលី ដា អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ឯម សំណាង អនុរដ្ឋលេខាធិការ
លោកជំទាវ ព្រំ ចន្ថា អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ឡាយ ណាវុធ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម សុខ សារីវុធ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ផាង ពៅ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ចាន់ សុធា អនុរដ្ឋលេខាធិការ
លោកជំទាវ សុខ សម្បត្តិ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម លី គឹមឡុង អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ហ៊ុយ ហឿន អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម គង់ បូរ៉ា អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម សេក ភូមី អនុរដ្ឋលេខាធិការ
លោកជំទាវ គង់ ស៊ីផា អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ម៉ក់ សម្បត្តិ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម អ៊ួន សុទ្ធា អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ទ្រី សុខហេង អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម អៀង អូននី អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម គឺ ដារ៉ា អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ចាន់ គឹមសេង អនុរដ្ឋលេខាធិការ
លោកជំទាវ ឌុច ដាណា អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ម៉ៅ​ សំបុណ្យ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
លោកជំទាវ ទៀ តារាសាត អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ធឹម សុផា អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម គាង សេង អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ម៉ុម សារឿន អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ហេង ពិទូ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម អ៊ុច សុខុន អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម អាត់ ខែម អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម សុខ ច័ន្ទរិទ្ធី អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម បេ ទាឡេង អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ហាស់ សូបិន អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម អុីវ លាង អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ស្រ៊ុន លិញ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម អ៊ូច ចាន់ណូរ៉ា អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម តេង សួន អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម រស់ សាផល អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម អ៉ិន បូរ៉ា អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ឈឹម សេរីភួន អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ហែម ថេង អនុរដ្ឋលេខាធិការ
លោកជំទាវ វី សាឌី អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម អេង វុទ្ធី អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ហ៊ុន សុធី អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម អៀង ចន្ថា អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ហុក ធីន អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ចាន់ ស៊ីថា អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម យិន ចំណាន អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ក្រសួងមហាផ្ទៃ
អាស័យដ្ឋាន: #275 ​ផ្លូវព្រះនរោត្តម, ក្រុងភ្នំពេញ លេខទូរស័ព្ទ: 023 721 905 023 726 052 023 721 190 អុីម៉ែល: info@interior.gov.kh
MINISTRY OF INTERIOR

ក្រសួងមហាផ្ទៃមានសមត្ថកិច្ច ដឹកនាំគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដែនដី គ្រប់ថ្នាក់ លើវិស័យ រដ្ឋបាលដឹកនាំគ្រប់គ្រង នគរបាលជាតិ ការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងការពារសុវត្ថិភាព ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ទាញយកកម្មវិធី ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ទៅ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទអ្នក
App Store  Play Store
023721905 023726052 023721190
#275 ផ្លូវព្រះនរោត្តម, ក្រុងភ្នំពេញ
ឆ្នាំ២០១៧ © រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ ក្រសួងមហាផ្ទៃ